Hinglish nursery rhyme for 3-4 year olds.

Baarish aayaa Dham dham dham, Paani mein khelu Mai chhum chhum chhum Mamma banaaye Pakode yum yum yum Rain please Come, come, come To the puddle I run, run, run. Taking my new chhatri To school is fun, fun, fun. Pooh tu ho jaa chhoo