Hinglish nursery rhyme for 3-4 year olds.

Baarish aayaa 
Dham dham dham,
Paani mein khelu
Mai chhum chhum chhum
Mamma banaaye
Pakode yum yum yum
Rain please
Come, come, come
To the puddle
I run, run, run.
Taking my new chhatri
To school is fun, fun, fun.


Pooh tu ho jaa chhoo